Kontakt

E-mail: sport@psych.uw.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego Psychologii Sportu UW: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Merytoryczny Opiekun Koła Naukowego Psychologii Sportu UW: Tomasz Kurach

Przewodnicząca – Marta Mulik (m.mulik@student.uw.edu.pl)
Wiceprzewodnicząca – Joanna Sobota
Skarbnik – Katarzyna Wojciechowska (k.wojciechowska@samorzad.uw.edu.pl)

Możliwość komentowania jest wyłączona.